Flexible site : resize image

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทแบบมือจับ เครื่องพิมพ์วันที่ inkjet TIJ แบบมือจับ

ใช้สำหรับพิมพ์พิมพ์วันที่ วันหมดอายุ รหัสสินค้า ล็อตสินค้า บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด โลโก้
ฯลฯ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ด้วยมือหรือบนสายพานลำเลียง สามารถพิมพ์บนวัสดุ บอร์ด กล่อง หิน ท่อ เคเบิล โลหะ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ ไฟเบอร์ เหล็กกระดูกงู อลูมิเนียมฟอยล์ ฯลฯ

พิมพ์ได้ สูงสุด 8 บรรทัด ขนาดตัวสูงสุด 12.7 มม. ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 70 ม./นาที
สามารถพิมพ์ได้ หลากหลายวัสดุ เช่น กระดาษ แผ่นไม้ วัสดุหิน กล่องกระดาษ ไฟเบอร์ เหล็กกระดูกงู ท่อ โลหะ พลาสติกอลูมิเนียม กระดาษฟอยล์ เป็นต้น น้ำหมึกแห้งเร็ว พิมพ์ได้ 800,000 ตัวอักษร/ตลับหมึก สีนำหมึก สีดำ สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว

วีดีโอการทำงานของเครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ทแบบมือจับ

พิมพ์บนซองครีม ใช้งานคู่กับสายพาน

พิมพ์บนพื้นผิว กระจก

พิมพ์บนพื้นผิว ยาง

พิมพ์บนพื้นผิว ถุงกระสอบ

พิมพ์บนพื้นผิว ขวดน้ำ

ลักษณะการใช้งานทั่วไป


พิมพ์บนพื้นผิว ท่อ pvc

พิมพ์บนพื้นผิว ไม้อัด

พิมพ์บนพื้นผิว ถุงกระดาษ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Visitors: 54,827