Solvent และ น้ำหมึก

Solvent

คุณสมบัติ
ใช้สำหรับผสมกับน้ำหมึก เพียงเล็กน้อย ในกรณีน้ำหมึกเหนียวหรือ
ข้นจับตัวเป็นก้อน ใช้ทาแผ่นซับหมึก เวลาน้ำหมึกแข็งตัวหรือเหนียวซึ่งส่งผลให้เวลาพิมพ์ต้องทาน้ำหมึกบ่อยๆ

ข้อแนะนำการใช้งาน Solvent
คุณสมบัติ ใช้เช็ดทำความสะอาดคราบหมึกที่เกาะตัวบริเวณชิ้นส่วนเคลื่อนที่
ของตัด ด้ามพิมพ์Stamper
   
บรรจุ 1/4แกลลอน(1ลิตร)
   
สนใจสินค้า 02-946-6235

BLACK

ข้อแนะนำการใช้งานน้ำหมึก

1. น้ำหมึกนี้เป็นหมึกแห้งเร็ว ใช้งานได้เลย ไม่ต้องผสม
2. ควรเทน้ำหมึกใช้งานพอใช้ ในภาชนะปิด ป้องกันการระเหย (การระเหยทำให้น้ำหมึกเหนียว)
3. ควรปิดฝาน้ำหมึกหลังจากเทใช้งาน ให้สนิทอยู่เสมอ

วิธีแก้ไขในกรณีน้ำหมึกเหนียวหรือข้นจับตัวเป็นก้อน
เติม Solvent ผสมน้ำหมึกเพียงเล็กน้อยพอประมาณ แล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

บรรจุ 1/4แกลลอน(1ลิตร)


 สนใจสินค้า 02-946-6235


RED

ข้อแนะนำการใช้งานน้ำหมึก

1.น้ำหมึกนี้เป็นหมึกแห้งเร็ว ใช้งานได้เลย ไม่ต้องผสม
2 ควรเทน้ำหมึกใช้งานพอใช้ ในภาชนะปิด ป้องกันการระเหย (การระเหยทำให้น้ำหมึกเหนียว)
3.ควรปิดฝาน้ำหมึกหลังจากเทใช้งาน ให้สนิทอยู่เสมอ

วิธีแก้ไขในกรณีน้ำหมึกเหนียวหรือข้นจับตัวเป็นก้อน
เติม Solvent ผสมน้ำหมึกเพียงเล็กน้อยพอประมาณ แล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน


บรรจุ 1/4แกลลอน(1ลิตร)


สนใจสินค้า 02-946-6235


BLUE

ข้อแนะนำการใช้งานน้ำหมึก
1. น้ำหมึกนี้เป็นหมึกแห้งเร็ว ใช้งานได้เลย ไม่ต้องผสม
2. ควรเทน้ำหมึกใช้งานพอใช้ ในภาชนะปิด ป้องกันการระเหย (การระเหยทำให้น้ำหมึกเหนียว)
3. ควรปิดฝาน้ำหมึกหลังจากเทใช้งาน ให้สนิทอยู่เสมอ

วิธีแก้ไขในกรณีน้ำหมึกเหนียวหรือข้นจับตัวเป็นก้อน
เติม Solvent ผสมน้ำหมึกเพียงเล็กน้อยพอประมาณ แล้วกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

บรรจุ 1/4แกลลอน(1ลิตร)


สนใจสินค้า 02-946-6235


Visitors: 144,734