เครื่องพิมพ์ inkjet TIJ แบบสายพาน 2-4 หัวพิมพ์

Flexible site : resize image

ตัวอย่างวิดีโองานพิมพ์

Video preview

Flexible site : resize image

Flexible site : resize image

  • พิมพ์ลงถุงพลาสติก

  • พิมพ์ลงกระสอบสาน

  • พิมพ์ลงกระสอบคาเวียร์

Visitors: 144,791