PEKOKO เครื่องพิมพ์พกพา

ใช้สำหรับพิมพ์วันที่ วันหมดอายุ รหัสสินค้า ล็อตสินค้า บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด  โลโก้ เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์  บนวัสดุ จำพวกกระดาษ กล่องกระดาษ  เสื้อผ้า  สามารถพิมพ์กำหนดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร และสีได้
กรุณากรอกข้อความ..
Visitors: 144,730